Grafy vývoja počasia

Grafy na tejto stránke zobrazujú údaje namerané senzormi meteorologickej stanice za posledných až 96 hodín, denné teploty a zrážky za posledných 90 dní. Údaje sú obnovované každých 5 minút. V prípade výpadku prenosu údajov, údaje nemusia byť aktualizované, ale k ich doplneniu dôjde vždy po obnovení prenosu údajov. Pre aktualizáciu grafov stlačte v prehliadači klávesy Ctrl a F5. Pre aktualizáciu grafov stlačte v prehliadači klávesy Grafy histórie počasia.