Údaje za mesiac september 2018


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny mesiac.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 27,6 °C v 15:49 hod. dňa 12 september
Najnižšia teplota vzduchu 7,3 °C v 6:15 hod. dňa 17 september
Najvyšší denný teplotný rozdiel 17,9°C dňa 12 september
Najnižší denný teplotný rozdiel 8,0 °C dňa 15 september
Najvyššia minimálna denná teplota 13,4 °C dňa 02 september
Najnižšia maximálna denná teplota 17,3 °C dňa 22 september
Najvyššia pocitová teplota 29,3 °C v 14:55 hod. dňa 14 september
Najnižšia pocitová teplota 5,0 °C v 4:24 hod. dňa 17 september
Najvyššia hodnota indexu tepla 27,7 °C v 14:55 hod. dňa 14 september
Najnižšia hodnota chladu vetra 5,9 °C v 4:24 hod. dňa 17 september
Najvyššia hodnota rosného bodu 18,3 °C v 13:33 hod. dňa 02 september
Najnižšia hodnota rosného bodu 5,3 °C v 9:25 hod. dňa 22 september
Najvyššia vlhkosť vzduchu 99 % v 20:23 hod. dňa 14 september
Najnižšia vlhkosť vzduchu 36 % v 15:22 hod. dňa 01 september
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 145,8 mm/hod. v 16:08 hod. dňa 14 september
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 33,4 mm v 16:34 hod. dňa 14 september
Najvyšší denný úhrn zrážok 37,4 mm dňa 14 september
Celkový úhrn zrážok za tento mesiac 64,2 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 7 dní do dňa 21 september
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 3 dní do dňa 05 september
Vietor
Najvyšší náraz vetra 19,7 m/s v 6:48 hod. dňa 22 september
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 12,1 m/s v 7:05 hod. dňa 22 september
Najvyšší denný prebeh vetra 195,8 km dňa 22 september
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1023,21 hPa v 17:08 hod. dňa 16 september
Najnižší tlak vzduchu 1007,64 hPa v 17:08 hod. dňa 06 september

Posledná aktualizácia:
23. 9. 2018 4:30:03 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)