Údaje za mesiac marec 2019


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny mesiac.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 19,3 °C v 14:56 hod. dňa 23 marec
Najnižšia teplota vzduchu -5,8 °C v 3:32 hod. dňa 13 marec
Najvyšší denný teplotný rozdiel 19,0°C dňa 23 marec
Najnižší denný teplotný rozdiel 7,2 °C dňa 01 marec
Najvyššia minimálna denná teplota 2,2 °C dňa 08 marec
Najnižšia maximálna denná teplota 4,3 °C dňa 13 marec
Najvyššia pocitová teplota 17,3 °C v 16:35 hod. dňa 23 marec
Najnižšia pocitová teplota -10,5 °C v 2:43 hod. dňa 13 marec
Najvyššia hodnota indexu tepla 19,3 °C v 14:56 hod. dňa 23 marec
Najnižšia hodnota chladu vetra -10,2 °C v 2:43 hod. dňa 13 marec
Najvyššia hodnota rosného bodu 7,7 °C v 11:43 hod. dňa 24 marec
Najnižšia hodnota rosného bodu -8,1 °C v 12:19 hod. dňa 21 marec
Najvyššia vlhkosť vzduchu 98 % v 7:27 hod. dňa 06 marec
Najnižšia vlhkosť vzduchu 18 % v 14:22 hod. dňa 23 marec
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 7,8 mm/hod. v 23:04 hod. dňa 10 marec
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 1,8 mm v 3:18 hod. dňa 16 marec
Najvyšší denný úhrn zrážok 3,4 mm dňa 10 marec
Celkový úhrn zrážok za tento mesiac 12,8 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 7 dní do dňa 25 marec
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 2 dní do dňa 10 marec
Vietor
Najvyšší náraz vetra 19,2 m/s v 3:30 hod. dňa 01 marec
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 9,4 m/s v 3:02 hod. dňa 01 marec
Najvyšší denný prebeh vetra 234,9 km dňa 11 marec
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1034,69 hPa v 22:10 hod. dňa 21 marec
Najnižší tlak vzduchu 995,21 hPa v 22:10 hod. dňa 04 marec

Posledná aktualizácia:
26. 3. 2019 7:10:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)