Rekordné údaje za rok 2018


Stránka obsahuje prehľad nameraných rekordných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 30,8 °C v 17:52 hod. dňa 04 august
Najnižšia teplota vzduchu -20,2 °C v 5:52 hod. dňa 01 marec
Najvyšší denný teplotný rozdiel 23,4°C dňa 21 apríl
Najnižší denný teplotný rozdiel 1,8 °C dňa 24 november
Najvyššia minimálna denná teplota 18,4 °C dňa 29 jún
Najnižšia maximálna denná teplota -11,0 °C dňa 27 február
Najvyššia pocitová teplota 33,5 °C v 17:42 hod. dňa 09 august
Najnižšia pocitová teplota -25,8 °C v 6:02 hod. dňa 01 marec
Najvyššia hodnota indexu tepla 31,7 °C v 17:42 hod. dňa 09 august
Najnižšia hodnota chladu vetra -27,3 °C v 6:02 hod. dňa 01 marec
Najvyššia hodnota rosného bodu 20,7 °C v 10:35 hod. dňa 01 august
Najnižšia hodnota rosného bodu -22,3 °C v 5:52 hod. dňa 01 marec
Najvyššia vlhkosť vzduchu 100 % v 3:31 hod. dňa 05 máj
Najnižšia vlhkosť vzduchu 17 % v 15:04 hod. dňa 20 apríl
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 213,4 mm/hod. v 13:34 hod. dňa 09 júl
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 37,0 mm v 13:53 hod. dňa 09 júl
Najvyšší denný úhrn zrážok 45,8 mm dňa 09 júl
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 89,8 mm v mesiaci júl
Tohtoročné zrážky celkom 406,8 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 13 dní do dňa 29 marec
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 7 dní do dňa 28 jún
Vietor
Najvyšší náraz vetra 25,0 m/s v 6:42 hod. dňa 24 september
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 12,5 m/s v 13:22 hod. dňa 30 jún
Najvyšší denný prebeh vetra 418,3 km dňa 30 jún
Tlak vzduchu prepočítený na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1037,71 hPa v 8:49 hod. dňa 26 september
Najnižší tlak vzduchu 988,88 hPa v 8:49 hod. dňa 01 apríl

Posledná aktualizácia:
9. 12. 2018 21:25:02 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)