Hodinové porovnanie nameraných údajov.

Stránka porovnává základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých hodinách. Údaje sú aktualizované priebežne, ale v prípade výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Tabuľka

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:


Porovnanie stavu počasia teraz v 10:30 16. 4. 2021 a pred 1 hod. (v 9:30 16. 4. 2021):

Stav počasia teraz pred 1 hodinou
Teplota vzduchu 3,9 °C 2,7 °C
Tlak vzduchu 1015,49 hPa 1015,70 hPa
Vlhkosť vzduchu 74 % 77 %
Rosný bod -0,3 °C -0,9 °C
Index tepla 3,9 °C 2,7 °C
Chlad vetra 1,9 °C 0,5 °C
Náraz vetra 4,5 m/s 4,9 m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 1,8 m/s 1,8 m/s
Smer vetra (okamžitý) 276° 300°
Rýchlosť vetra (priemerná) 2,2 m/s 2,2 m/s
Smer vetra (priemerný) 298° 298°
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom = celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (čas nad tabuľkou).

Mini grafy

Mini grafy poskytujú stručný náhľad priebehu základných veličín nameraných za posledných 24 hodín. Grafy sú vzorkované po jednej hodine a sú interaktívne. Pokiaľ na niektorý graf ukážete myšou, zobrazia sa jednotlivé hodnoty. Červený bod značí vždy namerané maximum a modrý minimum. Vodorovné rozlíšenie grafu je jedna hodina.

Teplota vzduchu Vlhkosť vzduchu
-24hod.  0hod.  -24hod.  0hod. 
Tlak vzduchu Zrážky
-24hod.  0hod.  -24hod.  0hod. 

Posledná aktualizácia:
16. 4. 2021 10:30:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)