Hodinové porovnanie nameraných údajov

Tabuľka na tejto stránke porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých hodinách. Údaje sú aktualizované priebežne, ale v prípade výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz (v 18:15 hod. dňa 29.05.2023)
a (v ):

Stav počasia teraz
Teplota vzduchu 20,8 °C  °C
Tlak vzduchu 1012,7 hPa  hPa
Vlhkosť vzduchu 46 %  %
Rosný bod 8,8 °C  °C
Index tepla 20,8 °C  °C
Chlad vetra 20,8 °C  °C
Náraz vetra 6,7 m/s  m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 6,7 m/s  m/s
Azimut vetra (okamžitý) 37° °
Rýchlosť vetra (priemerná) 4,3 m/s  m/s
Azimut vetra (priemerný) 30° °
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm  mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom = celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (čas nad tabuľkou). Ak je časovým posunom prekročená polnoc, jedná sa o celkový úhrn zrážok z minulého dňa. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené, a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Posledná aktualizácia:
29.05.2023 18:15:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)