Vnútorná jednotka stanice Davis Vantage Vue

Stránka zobrazuje aktuálny pohľad na konzolu (vnútornej jednotky) používanej meteorologickej stanice Davis Vantage Vue. Údaje sú aktualizované každých 30 s. Grafy vo vnútri konzoly sú aktualizované vždy desať minút po ukončení každej celej hodiny. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené.


m/s deg °C INSIDE °C OUTSIDE hPa Apparent °C RAIN  DAY mm RAIN  RATE mm/h
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours          
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours      
24 x 1h TEMP 4.7 -0.2

Klikni tlačítko na konzole
LIGHT Zapnutie podsvietenia zap/vyp
TEMP 24h graf vonkajšej teploty WxCen Prehľad nameraných dat
HUM 24h graf vonkajšej vlhkosti GRAPH Súhrnné grafy za posl. 24 hodín
WIND 24h graf rýchlosti vetra HI/LOW Štatistika za tento mesiac
RAIN 24h graf zrážok TIME Štatistika za tento rok
BAR 24h graf tlaku vzduchu DONE Prehľad počasia teraz

Vytvorené pomocou skriptov od Axelvold's weather & Photo a Stenestads Vader
Modifikováno Weatherstation Pertteli a Saro/Budskars Vader
Grafika, ikony and kód upraveny SilverAcorn Weather
Preklad a konečná úprava Ing. Miloš Jiřík Preklad do slovenčiny Teodor Zibura