Vnútorná jednotka stanice Davis Vantage Vue

Stránka zobrazuje aktuálny pohľad na konzolu (vnútornej jednotky) používanej meteorologickej stanice Davis Vantage Vue. Údaje sú aktualizované každých 10 s. Grafy vo vnútri konzoly sú aktualizované vždy desať minút po ukončení každej celej hodiny. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené.


m/s deg °C INSIDE °C OUTSIDE hPa Apparent °C RAIN  DAY mm RAIN  RATE mm/h
Polojasno až oblačno a chladnejšie.         
Polojasno až oblačno a chladnejšie.     
24 x 1h TEMP 32.7 19.3

Klikni tlačítko na konzole
LIGHT Zapnutie podsvietenia zap/vyp

Vytvorené pomocou skriptov od Axelvold's weather & Photo a Stenestads Vader
Modifikováno Weatherstation Pertteli a Saro/Budskars Vader
Grafika, ikony and kód upraveny SilverAcorn Weather
Preklad a konečná úprava Ing. Miloš Jiřík Preklad do slovenčiny Teodor Zibura