Porovnanie nameraných údajov teraz a v minulých rokoch v tomto čase

Tabuľka na tejto stránke porovnáva aktuálne základné namerané údaje s dátami nameranými pred jednotlivými rokmi v rovnakom čase. Dáta sú aktualizované priebežne, iba v prípade výpadku prenosu dát stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dát dôjde vždy po novom spustení programu. Niektoré hodnoty nemusia byť zobrazované, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie týchto veličín. Porovnávané hodnoty zahŕňajú obdobie od dňa 01.09.2012.

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz a v rovnakom čase v minulých rokoch:

Dátum a čas merania Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkosť Rosný bod Rýchl. vetra okamž. Rýchl. vetra priem.
29.05.23  18:05 hod. 20,8 °C 17,3 °C 1012,5 hPa 47 % 9,0 °C 4,5 m/s 4,7 m/s
29.05.22  18:05 hod. 14,1 °C 10,6 °C 1008,0 hPa 46 % 2,6 °C 2,7 m/s 3,6 m/s
29/05/21  18:05 hod. 10,7 °C 5,6 °C 1014,65 hPa 70 % 5,4 °C 5,8 m/s 9,8 m/s
29/05/20  18:05 hod. 12,8 °C 10,2 °C 1016,27 hPa 73 % 8,1 °C 3,1 m/s 9,8 m/s
29/05/19  18:05 hod. 12,0 °C 7,2 °C 1012,48 hPa 84 % 9,4 °C 6,7 m/s 10,7 m/s
29.05.18  18:05 hod. 23,9 °C 22,1 °C 1015,39 hPa 48 % 12,2 °C 3,6 m/s 6,3 m/s
29.05.17  18:05 hod. 24,9 °C 24,5 °C 1011,40 hPa 47 % 12,8 °C 1,8 m/s 4,0 m/s
29.05.16  18:05 hod. 25,4 °C 24,2 °C 1005,98 hPa 44 % 12,3 °C 2,7 m/s 4,9 m/s
29.05.15  18:05 hod. 19,1 °C 18,1 °C 1010,48 hPa 54 % 9,6 °C 1,3 m/s 3,6 m/s
29.05.14  18:05 hod. 12,2 °C 10,8 °C 1012,57 hPa 88 % 10,3 °C 2,2 m/s 4,5 m/s
29.05.13  18:05 hod. 19,8 °C 17,2 °C 1007,01 hPa 52 % 9,6 °C 3,6 m/s 5,4 m/s
  nie sú dáta hod. chýba °C chýba °C chýba hPa chýba % chýba °C chýba m/s chýba m/s

Posledná aktualizácia:
29.05.2023 18:05:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)