Mapa časové pásmaNázorná ukážka časových pásiem. Slovensko je označené červenou farbou v zóne A.