Prehľad údajov nameraných touto meteorologickou stanicou vo vzťahu k jednotlivým dňom roku

Tabuľka vychádza z generovaných NOAA správ a obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou za obdobie od začiatku merania dňa 01.09.2012 do dnešného dňa, teda celkom za 4333 dní nepretržitého merania vo vzťahu k jednotlivým dňom roku. Údaje sú spracované programom Cumulus a obsahujú informácie o teplote, zrážkach a rýchlosti vetru. Údaje za aktuálny deň sú do štatistik doplňované vždy po jeho ukončení, teda po polnoci. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, sú v prípade teplôt pod bodom mrazu údaje o zrážkach doplňované s oneskorením cca 48 hodín.

Posledná aktualizácia: 13.07.2024 20:55:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)