Meradlá

Údaje na tejto stránke sú priebežne aktualizované, čo signalizuje zelená kontrolka nad meradlami. Ak údaje aktualizované nie sú, meradlá neukazujú a farba kontrolky sa zmení na červenú. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po obnovení prenosu údajov. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, môžu byť pri teplotách pod bodom mrazu údaje o zrážkach skreslené.

Posledná aktualizácia: 04.12.2023 10:40:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)