Štatistika údajov nameraných meteorologickou stanicou

Tabuľka obsahuje prehľad - štatistiku, základných údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovanú programom Cumulus. Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovaly ukladanie potrebných údajov. Údaje za aktuálny deň sú doplnené vždy následujúci deň ráno. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade teplôt pod bodom mrazu sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín. Pre zobrazenie požadovaných hodnôt kliknite na príslušné tlačítko v menu nad tabuľkou. Políčko v ľavom hornom rohu tabuľky slúži pre výber roka, za ktorý majú byť údaje zobrazené.

Verzia skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk), úprava a preklad Miloš Jiřík a Teodor Zibura

Posledá aktualizácia: 16. 4. 2021 9:35:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)