Vývoj počasia za poslednú hodinu.

Stránka porovnáva aktuálne namerané údaje s údajmi nameranými v poslednej hodine. Údaje sú aktualizované priebežne, ale v prípade výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Tabuľka

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:
Porovnanie stavu počasia teraz v 10:20 16. 4. 2021 a pred 5 min. (v 10:15 16. 4. 2021):

Stav počasia teraz pred 5 minútami
Teplota vzduchu 4,2 °C 4,2 °C
Tlak vzduchu 1015,53 hPa 1015,56 hPa
Vlhkosť vzduchu 71 % 73 %
Rosný bod -0,6 °C -0,2 °C
Index tepla 4,2 °C 4,2 °C
Chlad vetra 4,2 °C 4,2 °C
Náraz vetra 3,6 m/s 3,1 m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 2,2 m/s 0,4 m/s
Smer vetra (okamžitý) 298° 56°
Rýchlosť vetra (priemerná) 1,3 m/s 0,9 m/s
Smer vetra (priemerný) 303° 315°
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom = celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa, do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (viď čas nad tabuľkou).

Mini grafy

Mini grafy poskytujú stručný náhľad priebehu základných veličín nameraných za poslednú hodinu. Grafy sú vzorkované po piatich minútach a sú interaktívne. Pokiaľ na niektorý graf ukážete myšou, zobrazia sa jednotlivé hodnoty. Červený bod značí vždy namerané maximum a modrý minimum. Vodorovné rozlíšenie grafu je päť minút.

Teplota vzduchu Vlhkosť vzduchu
-60min.  0min.  -60min.  0min. 
Tlak vzduchu Rýchlosť vetra
-60min.  0min.  -60min.  0min. 

Posledná aktualizácia:
16. 4. 2021 10:20:01 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)