Vývoj počasia za poslednú hodinu

Tabuľka na tejto stránke porovnáva aktuálne namerané údaje s údajmi nameranými v poslednej hodine. Údaje sú aktualizované priebežne, ale v prípade výpadku prenosu dát stránka zachycuje stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz (v 10:15 hod. dňa 23.09.2023)
a (v ):

Stav počasia teraz
Teplota vzduchu 19,3 °C  °C
Tlak vzduchu 1009,0 hPa  hPa
Vlhkosť vzduchu 86 %  %
Rosný bod 16,9 °C  °C
Index tepla 19,3 °C  °C
Chlad vetra 19,3 °C  °C
Náraz vetra 2,2 m/s  m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 2,2 m/s  m/s
Azimut vetra (okamžitý) 158° °
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,8 m/s  m/s
Azimut větru (průměrný) 186° °
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm  mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom = celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa, do okamihu odpovedajúcemu času zobrazenia (viď čas nad tabuľkou). Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Posledná aktualizácia:
23.09.2023 10:15:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)