Denné porovnanie nameraných údajov

Tabuľka na tejto stránke porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Údaje sú aktualizované priebežne, iba v prípade výpadku prenosu údajov stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu.

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia dnes (v 18:10 hod. dňa 29.05.2023)
a (v ):

Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 20,7 °C  °C
Tlak vzduchu 1012,7 hPa  hPa
Vlhkosť vzduchu 46 %  %
Rosný bod 8,7 °C  °C
Index tepla 20,7 °C  °C
Chlad vetra 20,7 °C  °C
Náraz vetra 6,3 m/s  m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 4,0 m/s  m/s
Azimut vetra (okamžitý) 360° °
Rýchlosť vetra (priemerná) 4,4 m/s  m/s
Azimut vetra (priemerný) 32° °
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm  mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom - zobrazuje úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia (čas nad tabuľkou). Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené, preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Posledná aktualizácia:
29.05.2023 18:10:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)