Denné porovnanie nameraných údajov

Tabuľka na tejto stránke porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Údaje sú aktualizované priebežne, iba v prípade výpadku prenosu údajov stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu.

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia dnes (v 21:15 hod. dňa 13.07.2024)
a (v ):

Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 23,5 °C  °C
Tlak vzduchu 1007,9 hPa  hPa
Vlhkosť vzduchu 81 %  %
Rosný bod 20,0 °C  °C
Index tepla 23,5 °C  °C
Chlad vetra 23,5 °C  °C
Náraz vetra 0,9 m/s  m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 m/s  m/s
Azimut vetra (okamžitý) °
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,2 m/s  m/s
Azimut vetra (priemerný) 33° °
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm  mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom - zobrazuje úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia (čas nad tabuľkou). Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené, preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Posledná aktualizácia:
13.07.2024 21:15:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)