Hodinové porovnanie nameraných údajov

Tabuľka na tejto stránke porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých hodinách. Údaje sú aktualizované priebežne, ale v prípade výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz (v 11:10 hod. dňa 30.03.2023)
a (v ):

Stav počasia teraz
Teplota vzduchu 5,9 °C  °C
Tlak vzduchu 1016,6 hPa  hPa
Vlhkosť vzduchu 64 %  %
Rosný bod -0,4 °C  °C
Index tepla 5,9 °C  °C
Chlad vetra 4,5 °C  °C
Náraz vetra 3,1 m/s  m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 1,8 m/s  m/s
Azimut vetra (okamžitý) 145° °
Rýchlosť vetra (priemerná) 1,9 m/s  m/s
Azimut vetra (priemerný) 134° °
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm  mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom = celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (čas nad tabuľkou). Ak je časovým posunom prekročená polnoc, jedná sa o celkový úhrn zrážok z minulého dňa. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené, a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Posledná aktualizácia:
30.03.2023 11:10:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)