Grafy súhrnných nameraných dát

Víta vás meteorologická stanica

Umiestnením kurzora myši na graf zobrazíte hodnoty v danom okamihu. Sady dát môžete pridávať alebo odoberať z grafu kliknutím na položku v legende grafu.