Graf nameraných hodnôt za posledných 24 hodín

Stránka zobrazuje v grafickej podobe hlavné údaje namerané touto meteorologickou stanicou za posledných 24 hodín. Údaje sú aktualizované priebežne. V prípade výpadku prenosu údajov, stránka zachycuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po obnovení prenosu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené. Údaje grafu sú vzorkované v intervale 5 minút a graf je v prehliadači automaticky obnovovaný každé tri minúty. V prípade, že zrážky za posledných 24 hodín sa nevyskytovali, grafický údaj o zrážkach nie je evidovaný.

Posledná aktualizácia: 16. 4. 2021 10:05:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)